• ölüm anında neden su isteriz

  1.
  Bu fiziki bir istektir. Son nefese yakın vücut çok hararet yapar. Ağzı kurur ve bitkinlikten su bile isteyemez olur.
  Bu sebeple suyu bol verilmelidir hastanın.

  Şeytan, ölüm anında imanı çalmak için yapacağı entrikalardan biri de, hastaya imanı karşılığında su getirmektir.

  Peygamberimiz (aleyhisselatü vesselam) bu sekerât anından Allah’a sığınmış ve bize de sığınma yolunu göstermiştir:

  “Allah’ım! Ölüm anında şeytanın sırtımı yere getirmesinden Sana sığınıyorum.” (Nesâi, istiâze, 56)

  "Siz ölülerinize, (yani ölmek üzere olan hastalarınıza) La ilahe illallah'ı telkin ediniz." (Müslim)
  9 -17 ... solaref
 • kötü işe aracılık etmek

  1.
  islamiyette, bir işe vesile olan o işi yapan gibidir.

  "...Kim, kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah, her şeyin karşılığını vericidir." (Nisa 85)

  Örnek;
  Kumar oynayacak arkadaşa borç vermek.
  Zina yapacak arkadaşa yer sağlamak.
  Mal Mülk almak isteyen kişiye kredi çektirmek.
  2 -1 ... solaref
 • kıyamet ne zaman kopacak

  24.
  “Güneş batınca, akşam vakti kıyamet kopacaktır.” (Buhari, Tefsiru Sure 6/9; Tirmizi, Deavat, 98)

  Muhammed aleyhisselam, burada 'akşam vakti' diyerek, kainatın ömrü hakkında mecaz yapmıştır.

  Bu tıpkı, “Ben, ikindi sonrası peygamberiyim.” demesindeki gibi bir mecazdır. (ibn-i Kesir tefsiri, XII/6549)

  kıyamet, bir Cuma günü kopacaktır.

  Ebu Hüreyre (radiyallahü anh)'den rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu:

  "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür:
  Âdem (aleyhisselam) o gün yaratıldı, o gün cennete girdi, yine o gün cennetten çıkarıldı. Bir de kıyamet, Cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cuma, 18)
  ... solaref
 • cennetteyken cehennemi görecek miyiz

  1.
  “Derken birbirlerine yönelip sorular sorarlar.” (Saffat 50)

  “içlerinden biri der ki: “Benim bir arkadaşım vardı.” (Saffat 51)

  “Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?” derdi.” (Saffat 52)

  “Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra mı, biz mi hesaba çekileceğiz?” (Saffat 53)

  “Konuşan o kimse, yanındakilere, “Bakar mısınız, hâli ne oldu?” der.” (Saffat 54)

  “Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.” (Saffat 55)

  “Ona şöyle der: “Allah’a andolsun, neredeyse beni de helâk edecektin.” (Saffat 56)

  “Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum.” (Saffat 57)

  “Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?” (Saffat 58 - 59)
  1 ... solaref
 • bazi kadınların erkekleri tahrik etmesi

  2.
  cehennemin çoğunluğu kadınlarmış. hadistir.
  ... solaref
 • hande yenerin albüm kapağının iranda sansürlenmesi

  2.
  doğru karar.
  -3 ... solaref
 • varlık elde etmek için yokluk gerek

  1.
  Mevlana.
  "Allah'ın, kalbine misafir olmasını istiyorsan, önce kalbinin içindekileri (mâsivayı) boşalt ve yokluğa er..."
  2 ... solaref
 • yalan söylemek ne zaman caiz

  1.
  Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu:

  "Yalan, sadece üç yerde helâl olur: Kişinin karısını memnun etmesi konusunda, harpte, insanların arasını bulmakta." (Müslim, Birr 27)

  "insanların arasını bulmak için hayır söyleyen ya da hayır söz taşıyan yalancı değildir." (Tirmizî, Birr 26)
  1 -1 ... solaref
 • mikasa

  57.
  (bkz: hey gidi yıllar)
  2 ... solaref
 • zengin olunca yapılacak ufak şımarıklıklar

  92.
  her 3 ayda bir kabe inşallah.
  1 -1 ... solaref
 • kadının ilgisini anlamanın en kolay yolu

  2.
  bakışından anlarsın.
  4 ... solaref
 • imam ı rabbani

  23.
  "Dünya, görünüşde çok tatlıdır ve güzel sanılır. Hakîkatte ise, öldürücü zehirdir. işe yaramaz bir maldır. Ona bağlananlara, tutulanlara, kurtuluş yoktur. Onun öldürdükleri leş olur. Aşıkları deli olur. Dünya, yaldızlanmış pislik gibidir.
  Şeker kaplanmış zehir gibidir. Aklı olan, bu bozuk mala gönül kaptırmaz.
  Âlimler buyuruyor ki, "Bir kimse, ölürken malının zamanın en akıllısına verilmesini vasiyet etse, zâhide vermek lâzımdır."
  Çünkü zâhid, dünyâya rağbet etmez, özenmez, üzerine düşmez. Dünyâya düşkün olmaması, aklının çok olduğunu gösterir."

  (Mektubat, 50. Mektup) imami rabbani
  ... solaref
 • namaz kılmak istemek ama kılamamak

  1.
  kalbe istek gelmiyorsa ve istek gelsin de kılayım diyorsanız, kendinizi zorlayamıyorsanız kendinize ehli sünnet bir hoca bulun. örn: kerem önder, cübbeli ahmet hoca, hakki mercan hoca vb. ve sohbetlerini dinleyin, ilginizi çeken, merak ettiğiniz konulardan başlayın. sohbet, kalbi yumuşatır, hele hele muhabbet aldığınız, sohbetini sevdiğiniz bir hocayı dinliyorsanız kısa sürede rabbim kalbinize istediğiniz o kıvılcımı verir inşallah.
  4 -3 ... solaref
 • kalpler ancak allahı anmakla huzur bulur

  2.
  iç daralmasının ve sebepsiz sıkılmanın nedeni ruhu aç bırakmaktan dolayıdır. nasıl karınımızı doyurmak için yemek yiyorsak ruhumuzu doyurmak içinde namaz kılmalıyız, allah'a yönelmeliyiz. ruh başka hiçbirşeyden tatmin olmaz, istisnasız, hiçbirşeyden! dünyalık olan hiçbir zevk ruhu mutlu edemez.
  2 -1 ... solaref
 • allah ın selam verdiği kişiler

  1.
  “Selam olsun ölümü güzel olanlara!” (Nahl 32)

  “Selam olsun dünyada iken Allah’a âsi olmayan kullara!” (Meryem 14-15)

  “Selam olsun anne ve babasına güzel davrananlara!” (Meryem 32-33)

  “Selam olsun hidayete, Kur’an’a tâbi olanlara!” (Taha 47)

  “Selam olsun boş işlerden yüz çevirenlere!” (Kasas 55)

  “Selam olsun cahillerden yüz çevirenlere!” (Kasas 55)

  “Selam olsun ahirette Rahman’a kavuşacaklara!” (Ahzap 44)

  “Selam olsun amel defteri sağdan verilenlere!” (Vakıa 91)

  “Selam olsun imana gelmez kimselerden yüz çevirenlere!” (Zuhruf 89)

  “Selam olsun ahirette Allah’ın selam verdiği mü'minlere!” (Yasin 58)
  2 -1 ... solaref
 • melek

  171.
  Hz. Osman (radiyallahü anh)'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Ey Allah'ın Resulü! Bana, bir insan için ne kadar meleğin görevlendirildiğini söyle" dedi.
  Hz. Peygamber (aleyhisselatü vesselam), "Bir melek sağındadır. O, senin hasenatını (iyiliklerini, iyi amellerini) yazar. Bu melek, aynı zamanda senin solunda bulunan meleğin emîri (reisi)dir. Binâenaleyh bir iyilik yaptığında, o buna karşılık on katı sevab yazar. Ama bir kötülük işlediğinde, solda bulunan, sağda bulunana, "Yazayım mı?" diye sorar. O da, "Hayır, (bekle). Belki tevbe eder" der. Soldaki melek üç defa böyle deyince, sağdaki, "Evet, (artık) yaz. Allah bizi ondan kurtarsın. O ne kötü bir arkadaş. Ne kadar az Allah'ı görüp gözetiyor ve bizden ne az utanıyor'' der.
  Bunlardan başka önünde ve arkanda iki melek daha var. Bunlar, Hak Teâlâ'nın: "Onun (insanın) önünde ve arkasında, kendisini Allah'ın emriyle gözetleyecek takipçi (melekler) var" ayetinde bahsedilenlerdir. Bir melek de, senin perçeminden (kâkülünden) tutmuştur. Sen, Rabbine boyun eğip itaat ettiğinde, başını yukarı kaldırır; isyan edip, başını diktiğinde, başını yere çeker ve indirir (zelil eder).
  iki melek de, senin dudaklarında bulunur. Bana getirdiğin, söylediğin salâtu selamları yazar, kaydederler. Bir melek de ağzının içinde bulunur ve ağzından içeri, yılanların, çıyanların girmesine engel olur. iki melek de iki gözünün üzerinde bulunur. işte bunlar, her insan ile birlikte bulunan toplam on melektir. Gece melekleri, gündüz melekleri ile nöbet değişirler. Böylece, her insan üzerinde (görevli) yirmi melek bulunur" buyurmuştur.

  Yine Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Aranızda gece ve gündüz takipte olan melekler vardır. Onlar sabah namazı ve ikindi namazı vaktinde (günde iki kez nöbet değişimi için bir araya gelirler." işte, "Sabah namazını da (edâ et). Çünkü sabah namazı şâhidlidir" (isrâ, 78) ayeti ile murad edilen şâhidlik budur." (Fahreddini Razi, Tefsir)
  -1 ... solaref
 • allah a kavuşmayı dilemek

  1.
  “Her kim Allah’a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah’ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Ankebut 5)

  “(Ve her kim Allah'a kavuşmayı) Yani: Cenab-ı Hakkı ahiretteki hükmüne sevap, veya azabına ermeği, ve cennete, Allah'ın cemalini görmeye erişmeyi (ümit ederse) buna inanıp kavuşmak isterse (elbette Allah'ın tâyin ettiği müddet) bu istenilen şeylerin meydana gelmesi için takdir edilen zaman (herhalde gelicidir) bu muhakkaktır, bu husustaki Allah'ın vadinde cayma, asla söz konusu değildir, (ve o) Yüce Yaratıcı (işitendir) kullarının bütün dediklerini, dilediklerini, tamamen işitir ve o Kerim mabûd (bilendir) kullarının bütün gizli ve aşikâr olan hallerini, kalplerindeki kanaatlerini bilir, haklarında ona göre ilâhi hükmü tecelli eder.” Ömer Nasuhi Tefsir
  2 -1 ... solaref
 • hz muhammed

  1316.
  s.a.v. tüm kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır.
  3 -1 ... solaref
 • depresyonda olan insana tavsiyeler

  6.
  zikir çek.
  4 -1 ... solaref
 • ölünce ne olacak

  19.
  +1 önyargılarınızı yıkınız ve izleyiniz.
  https://www.youtube.com/watch?v=Txixhrp3uSM
  -1 ... solaref
 • yeni şeyler getiriyorum