• solo guitar

  1.
  herkes bilmez.
  https://www.youtube.com/watch?v=QjA5faZF1A8
  ... solaref
 • ölene kadar tek bir yemek yiyecek olsanız

  349.
  kudret helvası.
  ... solaref
 • sözlükten sevgili yapıp sözlüğü bırakmak

  7.
  ayrılınca geriye geliyorsun.
  ... solaref
 • başak burcu erkeği

  1557.
  herkes anlayamaz bizi. balık anlar, o da yanlış anlar.
  3 ... solaref
 • bir erkeğin canını en çok yakan şey

  67.
  ayağın bisiklet pedalından boşa çıkması.
  1 ... solaref
 • çin seddi bitiminde çinlilerin ilk tepkisi

  853.
  günde bilmem kaç saat çalışan işçiler rahatlamıştır yüksek ihtimalle.
  ... solaref
 • yeni birini tanımak

  68.
  gün gelir birini tanırsın. bu senin için yeni biriyse, eskidesin.
  ... solaref
 • karamsar olmak

  23.
  insanın kendi kendini öldürmesi.
  ... solaref
 • öldükten sonra ne olacak

  154.
  En evvel gözleri açılır ölünün. Ahirete dair duyduğu veya okuduğu şeylerin doğru olduğunu o an anlar.

  (Ona) “Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; Artık bugün gözün keskindir” (denir.) (Kâf 22)

  Sonra olacakları da, son Peygamber Muhammed aleyhisselam anlatıyor:

  "Berâ b. Âzib (r.a) anlatıyor: Resûlullah ile (a.s.m.) birlikte Ensar’dan birisinin cenazesine katılmıştık. Cenaze defnedileceği sırada kabristana vardık. Resûlullah (a.s.m.) oturdu. Biz de, sanki başımızda bir kuş varmışcasına sessiz ve sakin bir şekilde oturduk. Peygamberimiz (a.s.m.) elindeki bir sopayla yeri çiziyordu. Başını kaldırdı. iki ve üç defa, “Kabir azabından Allah’a sığınırım.” dedikten sonra şöyle buyurdu:

  “Mü'min kabre konulduğunda, dostları dönüp gittiği ve onların ayak sesleri henüz işitildiği sırada iki melek gelir. Onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer: ‘

  ”Rabb’in kimdir?’

  “’Rabb’im Allah’tır.’

  “’Dinin nedir?’

  ‘”Dinim islam’dır.’

  ‘”Size, doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir?’ ‘

  ”O zat, Allah’ın Resûlüdür.’

  ‘”Bunu nereden öğrendin?’

  ‘”Allah’ın kitabını okuyup ona iman ettim ve onun doğruluğunu kabul ettim.’

  “işte, Allah’ın, ‘Allah iman edenleri, dünya hayatında da ahirette de o sağlam Kelime-i Tevhid ile sabit kılar.’ (ibrahim 27) âyetinin manası budur.

  “Sonra gökten bir ses gelir: ‘Kulum doğru söyledi. Onu cennete layık bir şekilde yerleştirin. Ona cennet elbiseleri giydirin. Ona cennete bakan bir kapı açın!’

  “Ve ona cennetin rahatlığı ve güzelliği bahşedilir. Kabri, gözünün gördüğü mesafeye kadar genişletilir.

  “Eğer ölen kâfir veya münafık ise, kabre konulduğu zaman ruhu bedenine iade edilir. iki melek gelir, onu oturturlar ve aralarında şu konuşma geçer: ‘

  ”Rabb’in kimdir?’

  ‘”Hı, hı? Bilmiyorum.’

  ‘”Dinin nedir?’

  ‘”Hı? Bilmiyorum.’

  ‘”Size, doğru yola çağırmak üzere Allah tarafından gönderilmiş olan zat kimdir?’ ‘”Hı? Bilmiyorum.’

  ‘”Sonra gökten bir ses gelir: ‘Bu, yalan söyledi! Ona cehenneme yaraşır bir yer hazırlayın. Ona cehennem elbiseleri giydirin. Ve ona cehenneme bakan bir kapı açın!’

  “Sonra cehennem ateşinin sıcaklığı ve kavurucu rüzgârı gelir. Kaburga kemikleri birbirine geçinceye kadar kabri daraltılır. Daha sonra onun başına kör ve dilsiz bir zebani musallat edilir. Onun demirden bir tokmağı vardır ki, dağa vurulsa, dağı toz toprak hâline çevirir. Bu zebani ona bu tokmakla öyle bir darbe indirir ki, insan ve cinlerin dışında, doğuda, batıda, dünyanın her tarafında bulunan bütün varlıklar bu dehşetli darbeyi işitir. Ve o şahıs toprak hâline döner. Sonra ruhu tekrar iade edilir [bu şekilde işkence devam edip gider]." (Müslim, Cennet: 71.)
  ... solaref
 • 3 anahtar

  1.
  Sen dünyanın en zengin insanısın!
  Ama, hazineler üstünde ellerini açmış dileniyorsun!
  Hareketlenince gelen altın seslerini çakıl sesi zannediyorsun, çünkü görmüyorsun!

  isbât edeyim:

  Sabah uyandın, bir baktın ki çekmecenin üstünde büyükçe bir zarf. Zarfı açıp döktün, 3 anahtar ve bir not düştü:

  "Bu 3 anahtarı sana hediye ediyorum. Bu anahtarlardan biri, Bebek sahilde bir yalınındır. Değeri 4 milyon Dolar. ikincisi, Kapalıçarşı'da bir mağazanın anahtarıdır. Yıllık kira getirisi 5 kilo altın. Üçüncüsü, kapının önündeki son model Ferraridir. Değeri 1 milyon Euro. Seni seven bir dost!"

  Şimdi bir düşün! Uyandığında böyle bir şokla karşılaşsan, gerçekten bu Dost'un kim olduğunu merak etmez misin?

  Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah, sana bir yalıdan çok daha değerli olan iki tane göz vermiştir. Kıyas yap!
  Yalın var, ama gözlerin yok! O debdebe ve gösteriş ne işe yarar, görme zevkini tadamadıktan sonra?

  Yaratıcın, sana Kapalıçarşıdaki o dükkandan çok daha değerli olan bir akıl vermiştir.
  Düşün!
  Oturduğun yerde sana her yıl 5 kilo altın geliyor, ama sen akılsızsın! Beşyüz kilo altın gelse ne olur, fayda zarar bilmedikten sonra?

  Sahibin, sana o Ferrariden çok daha değerli olan iki tane bacak vermiştir.
  Hayal et!
  Yıldız futbolcu gibi lüks araba koleksiyonun var, ama bacakların yok! Bakar bakar keyif çatarsın artık!

  Teklifimi arttırayım;

  Ver tek bacağını, al Ferrariyi!
  Cömert bi teklif bence...

  "...Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter." (Nisa 45)
  Kerem ÖNDER.
  1 ... solaref
 • sözlük yazarlarının uyuyamama sebepleri

  86.
  kendimize vakit ayırıyoruz.
  1 ... solaref
 • aga ateist olmak çok havalı

  2.
  Ankebût Suresi - 57-60 .
  -2 ... solaref
 • peygamberlere ve velilere dayanmak

  2.
  Allah cümlemizi salihlerin, velilerin yanında kılsın.
  1 ... solaref
 • kendine bir sor

  1.
  En son ne zaman, sadece Allah'ı zikretmek için, kanepeden inip seccadenin üstüne oturdun!? Ne zaman?

  "...Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur." (Ra'd 28)
  1 -2 ... solaref
 • iyi ama inançsız kimselere ne olacak

  1.
  Haberlerde bir papaz gösterdiler 21 tane yatalak çocuğa bakıyor. Hayatını bu işe adamış.

  Bu adam Müslüman olsa ne olur, Ateist olsa ne olur? Bu papaz Cennetlik hocam(!?)'

  - Kardeşim, sen muhasibsin, bilirsin;

  Ne kadar iyi bir insan olursan ol, devletten vergi kaçırırsan hapse girersin ve 'kötü vatandaş' damgası yersin!

  Bir fabrikatör düşün, çok iyiliksever, melek gibi bir adam, ama devletten vergi kaçırıyor!

  Şimdi söyle bana; devletin nazarında bu adam iyi midir, kötü mü?

  Biliyorsun ki her ülkede vergi kaçakçılığı ciddi bir suçtur. Devlet, bu işverene mali bir ceza verdikten sonra hapse atar!
  Çok kimseye faydalı mıydı, çok hayırsever miydi, devlet buna bakmaz!

  Aynen bunun gibi, Allah'ın yanılmaz kanunlarına uymayan ve son Peygamberine tâbi olmayan kişi de ne kadar iyi olursa olsun, Allah'ın nazarında bir vergi kaçakçısı hükmündedir. Yaptığı iyi işlerin tamamı, küfür asidiyle silinip gitmiştir.

  "De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?

  (Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.

  işte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz onlar için kıyamet gününde hiçbir terazi tutmayacağız." hükmü, bu gibi iyi insanlardan bahsediyor. (Kehf 103-105)

  "inkâr edenlere gelince, onların amelleri, ıssız çöllerdeki serap gibidir ki, susayan onu su zanneder; nihayet ona vardığında, orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanı başında da (inanmadığı, kendisinden sakınmadığı) Allah'ı bulmuştur; Allah ise, onun hesabını tastamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür." ayeti ise, kafirlerin kurduğu cennet hayalinin, çölde görülen bir yanılsama gibi onları karşılayacağını bize vazediyor. (Nur 39)

  Olayı başka bir temsille yakınlaştırayım;

  Bir Fransız vatandaşı bilim adamı Türkiye'ye gelse ve milletimiz için çok faydalı işler yapsa fakat Türk vatandaşı olmasa.

  Vatandaş olmadığı için, Türklere tanınan birçok hakka sahip olamaz.

  Mesela, oy veremez ya da milletvekili olamaz!

  Keşfettiği yeni kanser tedavisi tekniğiyle binlerce insanın hayatını kurtarsa ama vatandaş olmasa, seçip seçilme hakkını elde edemez.

  işte bu misaldeki vatandaşlık, Müslümanlık demektir. Müslüman olmadıkça, imanın 6 şartını kabul etmedikçe, muharref dinleri reddedip islam’a girmedikçe, Allah katında yaptığı iyilikler, şiddetli rüzgarda elde biriktirilen kum tanecikleri gibi hükümsüz olur ki, Allah Teala Kur'an'da bu sahneyi şöyle anlatır;

  "Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur): Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. iyiden iyiye sapıtma işte budur." (ibrahim 18)

  Allah'a ve Resulüne iman etmeyen iyi insanlar(!), işi inada götürüp yüz tane cami yaptırsalar da bu kabul görmez;

  Allah’ımız, ayette bunu şöyle açıklar:

  "Allah'a ortak koşanlar, kendi kâfirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedî kalacaklardır." (Tevbe 17)

  Konu hakkında imam Nevevî de (rahmetullahi aleyh) şöyle demiştir:

  “Kim, islam dininden başka dinlere mensup olan kimseleri tekfir etmez veya onları tekfir etme hususunda şüpheye kapılır ya da onların yollarının doğru olduğunu kabul ederse, Müslüman olduğunu ortaya koysa veya islam inancını kabul ettiğini söylese dahi, yine de kâfir olur.” (Ravdâtu’t-Talibîn: 10/70)

  Bu konuda son sözü, sözlerin sultanı söylesin: (Övgüler ve selam üstüne olsun!)

  "Muhammed’in canı, (kudret) elinde olan Allah'a yemin olsun ki; Bu ümmetten Yahudi veya Hıristiyan herhangi bir kimse beni duyar da, sonra benimle gönderilen dine inanmadan ölürse, mutlaka cehennem ashâbından olur!” (Müslim, iman: 70, no: 153)
  5 -15 ... solaref
 • sözlük yazarlarının itirafları

  164550.
  uyumak istiyorum ama bir sebepten uyumuyorum, ayaklarım yatağa doğru bir türlü gitmek istemiyor. vücuduma yapışmış bu sabahlama arzusunu sökemiyorum. (bkz: bağımlılık)
  2 ... solaref
 • hayvanları beslemenin sevabı nedir

  1.
  Bütün hayvanat, insana hizmet etmek için Allah tarafından yaratılmıştır.
  Zira insan, Allah'ın yeryüzündeki en kıymetli eseri ve de halifesidir.

  islam, insana bu kadar kıymet verirken, hayvanların bakımı ve yiyeceklerini temin eden insanlara da büyük mükafatlar vadetmiştir.

  Konu hakkındaki iki hadis:

  Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:

  "Bir adam yolda, yürürken susadı ve susuzluğu arttı. Derken bir kuyuya rastladı. içine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine: "Bu köpük de benim gibi susamış" deyip tekrar kuyuya inip, mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve günahlarını affetti."
  Resûlullah'ın yanındakilerden bazıları:
  "Ey Allah'ın Resûlü! Yani bize hayvanlar (a yaptığımız iyilikler) için de ücret mi var?" dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:

  "Evet! Her "yaş ciğer" (sahibi) için bir ücret vardır." buyurdu." (Buhârî, Şirb 9, Vudû 33, Mezâlim 23, Edeb 27; Müslim, Selâm 153, (2244); Muvatta, Sıfatu'n Nebi 23, (2, 929-930); Ebû Dâvud, Cihâd 47, (2550)

  "Fâhişe bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkararak (onunla su çekip köpeği suladı). Bu sebeple kadın mağfiret olundu." (Müslim, Tevbe 155, (2245)

  Allah'ın Resûlü (aleyhissalâtü vesselâm), hayvanları beslemenin mükafatını anlatırken onlara eziyet edenlerin durumunu da şöyle bildiriyor:

  ibnu Ömer (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki:

  "Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşerâtından yemeye de salmamıştı." (Buhârî, Bed'ü'l-Halk 17, Şirb 9, Enbiya 50; Müslim, Birr 151, (2242)
  2 -1 ... solaref
 • anal ilişki

  26.
  Konu ile alaklı olarak Resûlulullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

  “...Kadınlarınızla ters ilişkiye girmeyin. Allah hakkı söylemekten çekinmez.” (Tirmizî, Radâ’, 12)

  “Karısı ile ters ilişkiye girenler, Allah’ın rahmetinden uzak kalırlar.” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 45, Ahmed b. Hanbel, 2/444)

  “Allah, bir erkeğe veya kadına arkasından yaklaşan kimseye rahmet nazarıyla bakmaz.” (Tirmizî, Radâ’, 12; ibn Mâce, Nikâh, 29)

  “Bir erkeğin karısı ile ters ilişkiye girmesi küçük lûtîliktir.” (Ahmed b. Hanbel, 2/182)
  1 -3 ... solaref
 • bir insan için kaç melek görevlidir

  1.
  Hz. Osman (radiyallahü anh)'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Ey Allah'ın Resulü! Bana, bir insan için ne kadar meleğin görevlendirildiğini söyle" dedi.

  Hz. Peygamber (aleyhisselatü vesselam), "Bir melek sağındadır. O, senin hasenatını (iyiliklerini, iyi amellerini) yazar. Bu melek, aynı zamanda senin solunda bulunan meleğin emîri (reisi)dir. Binâenaleyh bir iyilik yaptığında, o buna karşılık on katı sevab yazar. Ama bir kötülük işlediğinde, solda bulunan, sağda bulunana, "Yazayım mı?" diye sorar. O da, "Hayır, (bekle). Belki tevbe eder" der. Soldaki melek üç defa böyle deyince, sağdaki, "Evet, (artık) yaz. Allah bizi ondan kurtarsın. O ne kötü bir arkadaş. Ne kadar az Allah'ı görüp gözetiyor ve bizden ne az utanıyor'' der.

  Bunlardan başka önünde ve arkanda iki melek daha var. Bunlar, Hak Teâlâ'nın: "Onun (insanın) önünde ve arkasında, kendisini Allah'ın emriyle gözetleyecek takipçi (melekler) var" ayetinde bahsedilenlerdir. Bir melek de, senin perçeminden (kâkülünden) tutmuştur. Sen, Rabbine boyun eğip itaat ettiğinde, başını yukarı kaldırır; isyan edip, başını diktiğinde, başını yere çeker ve indirir (zelil eder).

  iki melek de, senin dudaklarında bulunur. Bana getirdiğin, söylediğin salâtu selamları yazar, kaydederler. Bir melek de ağzının içinde bulunur ve ağzından içeri, yılanların, çıyanların girmesine engel olur. iki melek de iki gözünün üzerinde bulunur. işte bunlar, her insan ile birlikte bulunan toplam on melektir. Gece melekleri, gündüz melekleri ile nöbet değişirler. Böylece, her insan üzerinde (görevli) yirmi melek bulunur" buyurmuştur.

  Yine Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Aranızda gece ve gündüz takipte olan melekler vardır. Onlar sabah namazı ve ikindi namazı vaktinde (günde iki kez nöbet değişimi için bir araya gelirler." işte, "Sabah namazını da (edâ et). Çünkü sabah namazı şâhidlidir" (isrâ, 78) ayeti ile murad edilen şâhidlik budur." (Fahreddini Razi, Tefsir)
  1 -1 ... solaref
 • otlu peynir

  24.
  efsaneler efsanesidir.
  çay ekmek otlu peynir tüketilebilir en üst düzey birleşimdir.
  ... solaref
 • yeni şeyler getiriyorum